Preview Mode Links will not work in preview mode

Rabo Food en Agri Nederland

 

Rabobank is een coöperatieve bank met een diepgewortelde positie en kennis over de Food en Agribusiness. Onder andere door het delen van kennis willen wij een substantiële bijdrage leveren aan de strategie  'Growing a better world together'.

Mar 29, 2022

Supermarkten zijn volop aan de slag om hun CO2-footprint te verlagen. In deze podcast geeft Marjolein Hanssen, analist bij RaboResearch, toelichting op dit onderwerp. Zij heeft onderzoek verricht naar het beleid van supermarkten en de gevolgen die dat heeft voor hun leveranciers.


Mar 15, 2022

In de aardappelverwerkende industrie speelt duurzaamheid een steeds belangrijkere rol. Elke fabriek geeft dit vorm door een bedrijfseigen certificaat te introduceren. Wat betekent dit voor de telers van consumptieaardappelen? Gea Bakker legt uit dat de telers met de introductie van een algemeen certificaat meer...


Mar 1, 2022

De consumentenprijzen in groente, koffie en margarines zijn eind-2021 al flink opgelopen. Dit jaar kwamen daar bier, chips en zuivel bij. De verwachting is dat andere voedingscategorieën de komende weken zullen volgen. De kosteninflatie is simpelweg te hoog om niet doorberekend te worden. De consument gaat dat in 2022...