Preview Mode Links will not work in preview mode

Rabo Food en Agri Nederland

 

Rabobank is een coöperatieve bank met een diepgewortelde positie en kennis over de Food en Agribusiness. Onder andere door het delen van kennis willen wij een substantiële bijdrage leveren aan de strategie  'Growing a better world together'.

May 29, 2018

Welke impact heeft de Brexit op de tuinbouw en specifiek de sierteelt?

Hoe staan de Brexit ontwikkelingen ervoor, welke onderhandelingen en handelsstromen vinden er plaats en tot welke scenario's kan dit leiden? Dit en meer wordt toegelicht door Arne Bac, sectorspecialist tuinbouw en Lambert van Horen Food en...


May 15, 2018

Het gaat goed met de tulpensector.

Nederlandse bedrijven domineren de veredeling, de teelt, de broei, de handel en de markt voor de tulp als bloembol is stabiel. Door analist Lambert van Horen en sectorspecialist Dave Marcus is de thema update 'Tulpenmanie of Tulpenbranie' opgesteld en te vinden op: