Preview Mode Links will not work in preview mode

Rabo Food en Agri Nederland

 

Rabobank is een coöperatieve bank met een diepgewortelde positie en kennis over de Food en Agribusiness. Onder andere door het delen van kennis willen wij een substantiële bijdrage leveren aan de strategie  'Growing a better world together'.

Mar 17, 2020

Op de juiste tijd en plaats, en in de juiste hoeveelheid de juiste behandeling aan het gewas geven. Dat is in het kort precisielandbouw. Gea Bakker, sectorspecialist akkerbouw en Stefan van Merrienboer, analyst food en agribusiness vertellen in deze podcast wat deze aanpak kan betekenen voor akkerbouwers en welk...


Mar 5, 2020

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in de internationale sierteelt. Arne Bac en Lambert van Horen geven in deze podcast de stand van zaken weer over het Floriculture Sustainability Initiative en andere duurzaamheidsinitiatieven in de sierteelt. Daarnaast geven ze inzicht hoe de bank hier mee omgaat en...