Preview Mode Links will not work in preview mode

Rabo Food en Agri Nederland

 

Rabobank is een coöperatieve bank met een diepgewortelde positie en kennis over de Food en Agribusiness. Onder andere door het delen van kennis willen wij een substantiële bijdrage leveren aan de strategie  'Growing a better world together'.

Jul 22, 2020

Duurzaamheid is een breed begrip. Hoe wordt dit in de Nederlandse tuinbouw concreet en hoe kunnen tuinbouwbedrijven er ook de vruchten van plukken? Lambert van Horen gaat hierover in gesprek met Cindy van Rijswick, sectorspecialist bij RaboResearch.


Jul 7, 2020

Het areaal leliebollen in Nederland is volgens de Bloembollenkeuringsdienst in 2019 met bijna 4% gekrompen. Hoe gaat het nu met de lelieteelt en wat zijn de uitdagingen voor een gezonde toekomst. Rene Gomersbach en Bas Apeldoorn geven hun opinie.