Preview Mode Links will not work in preview mode

Rabo Food en Agri Nederland

 

Rabobank is een coöperatieve bank met een diepgewortelde positie en kennis over de Food en Agribusiness. Onder andere door het delen van kennis willen wij een substantiële bijdrage leveren aan de strategie  'Growing a better world together'.

Aug 19, 2020

Welke voor- en nadelen kan precisielandbouw bieden? En hoe staan we ervoor in Nederland? Gea Bakker, sectorspecialist bij Sectormanagement, en Stefan van Merrienboer, werkzaam bij RaboResearch, geven antwoord op de vragen die door Lambert van Horen worden gesteld.


Aug 4, 2020

De beschikbaarheid van arbeid in de land- en tuinbouw baart ondernemers steeds meer zorgen. Welke ontwikkelingen en oplossingsrichtingen bepalen dit vraagstuk? Colinda van den Tol bespreekt ze met Cindy van Rijswick, analist tuinbouw, en Rob Berkers, projectmanager Food & Agri.