Preview Mode Links will not work in preview mode

Rabo Food en Agri Nederland

 

Rabobank is een coöperatieve bank met een diepgewortelde positie en kennis over de Food en Agribusiness. Onder andere door het delen van kennis willen wij een substantiële bijdrage leveren aan de strategie  'Growing a better world together'.

Oct 27, 2020

Door ontwikkelingen in de sector en gewijzigd beleid is het de vraag of de huidige mestregelgeving nog passend is. Jan Roefs van het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding schreef daarom een advies over gewenste aanpassingen in het mestbeleid. In deze podcast bespreekt Lambert van Horen dit met hem en met René Veldman...


Oct 13, 2020

De Rabobank presenteerde onlangs haar visie op de ontwikkeling van de Nederlandse land- en tuinbouw. Welke keuzes zijn hierin gemaakt en wat betekent dat voor het beleid van de bank? Op die vragen geeft Carin van Huët, directeur Food & Agri Nederland bij de Rabobank, haar kijk.