Preview Mode Links will not work in preview mode

Rabo Food en Agri Nederland

 

Rabobank is een coöperatieve bank met een diepgewortelde positie en kennis over de Food en Agribusiness. Onder andere door het delen van kennis willen wij een substantiële bijdrage leveren aan de strategie  'Growing a better world together'.

Apr 20, 2021

De glastuinbouw in België. Wat maakt de bedrijven daar succesvol en hoe kijken ze naar de ontwikkelingen in Nederland? In deze podcast geeft Ruud Matthijssen, accountmanager bij Rabobank met een aantal Belgische glastuinbouwklanten hier zijn kijk op.


Apr 6, 2021

De melkveehouderij in veenweidegebieden staat onder druk. De bodem daalt en de uitstoot van CO2 is te hoog. In deze podcast geven Siebe Meindertsma, directeur F&A Rabobank Friesland en Daniëlle Duijndam, onderzoeksanaliste, uitleg op de visie die door Rabobank is opgesteld.