Preview Mode Links will not work in preview mode

Rabo Food en Agri Nederland

 

Rabobank is een coöperatieve bank met een diepgewortelde positie en kennis over de Food en Agribusiness. Onder andere door het delen van kennis willen wij een substantiële bijdrage leveren aan de strategie  'Growing a better world together'.

Jun 29, 2021

Voor de Food & Agri afzet zijn er mee- en tegenvallers geweest in de coronatijd. Hogere supermarktomzetten enerzijds en het stilvallen van de horeca anderzijds. Dat zijn de zaken die het afgelopen jaar speelden. Maar wat gebeurt er daarna? Welke veranderingen zien we in het consumentengedrag? Hierover laat Sebastiaan...


Jun 15, 2021

2020 was een bewogen jaar in de Nederlandse champignonteelt door de verkoop van de grondstoffencoöperatie. Hoe staat de sector er nu voor, wat is het perspectief voor de komende jaren, welke ondernemers blijven hierin actief? In deze podcast gaan Rene Gomersbach en Lambert van Horen in op deze vragen.


Jun 1, 2021

De visserij ziet veel uitdagingen op zich af komen. Windmolenparken op de Noordzee, het verbod op de pulsvisserij, de Brexit en de coronagevolgen voor de visconsumptie. Gea Bakker en Koen Klaassen, allebei lid van het Expertiseteam Visserij van de Rabobank geven hun kijk op deze thema’s.