Preview Mode Links will not work in preview mode

Rabo Food en Agri Nederland

 

Rabobank is een coöperatieve bank met een diepgewortelde positie en kennis over de Food en Agribusiness. Onder andere door het delen van kennis willen wij een substantiële bijdrage leveren aan de strategie  'Growing a better world together'.

Feb 15, 2022

De World Floriculture Map geeft handelsstromen weer van sierteeltproducten. Lambert van Horen gaat in op de opmerkelijkste zaken die erop te zien zijn? Welke landen zijn belangrijk in de sector en wat zijn interessante ontwikkelingen.


Feb 1, 2022

De consumptie van blauwe bessen is de afgelopen jaren sterk gestegen. Wat is de toekomstverwachting voor dit product en hoe kunnen Nederlandse telers daar op inspelen?