Preview Mode Links will not work in preview mode

Rabo Food en Agri Nederland

 

Rabobank is een coöperatieve bank met een diepgewortelde positie en kennis over de Food en Agribusiness. Onder andere door het delen van kennis willen wij een substantiële bijdrage leveren aan de strategie  'Growing a better world together'.

Dec 1, 2021

Wat zijn de kansen voor de internationale handel van zuivelproducten en wat is de kracht van een duurzaam melkveebedrijf vergeleken met een gemiddeld bedrijf? Over deze twee onderwerpen uit de nieuwe melkveevisie gaat Colinda van den Tol de dialoog aan met Daniëlle Duijndam van Rabo Research.