Preview Mode Links will not work in preview mode

Rabo Food en Agri Nederland

 

Rabobank is een coöperatieve bank met een diepgewortelde positie en kennis over de Food en Agribusiness. Onder andere door het delen van kennis willen wij een substantiële bijdrage leveren aan de strategie  'Growing a better world together'.

Apr 6, 2021

De melkveehouderij in veenweidegebieden staat onder druk. De bodem daalt en de uitstoot van CO2 is te hoog. In deze podcast geven Siebe Meindertsma, directeur F&A Rabobank Friesland en Daniëlle Duijndam, onderzoeksanaliste, uitleg op de visie die door Rabobank is opgesteld.


Mar 23, 2021

Bloemen en planten staan volop in de belangstelling. Valentijnsdag leverde recordomzetten. Online-bestellingen zijn niet meer weg te denken. Wat is de rol en de strategie van de sierteelthandel hierin? Lambert van Horen en Arne Bac, werkzaam bij de Rabobank, schreven daarover het rapport “Kleur Bekennen in...


Mar 11, 2021

In het programma Rabo Food Forward worden allerlei betrokkenen uitgenodigd om samen nieuwe duurzame initiatieven te ontplooien voor de voedselketen.

Twee van de initiatieven die inmiddels van start zijn gegaan, zijn “Lekker lupine” en “Boer aan tafel”. Marieke Laméris en Nina Hogeveen vertellen over hun...


Feb 23, 2021

Continu analyseert Rabobank de ontwikkelingen op de internationale zuivelmarkt. De internationale handelsstromen zijn onlangs weer in beeld gebracht in de World Dairy Map. In deze podcast geven Daniëlle Duijndam en Richard Scheper, werkzaam bij Rabo Research Food & Agri, toelichting op de meest opvallende zaken.


Feb 9, 2021

Tuinbouwtoeleveranciers uit Nederland zijn wereldwijd actief. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de markt en hoe dienen bedrijven daarop de reageren. Colinda van den Tol gaat hierover in gesprek met Lambert van Horen en René Gomersbach, schrijvers van het rapport “Een goed klimaat...